abonneer nu
dossiers
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Henk Vondeling gaat langs bij boeren in de Stellingwerven. De agrariërs...
Meike van Leuken interviewt muzikanten en bands uit de Stellingwerven. D...
Anne Westerhof bezoekt kunstenaars in hun atelier om ze te portretteren....
Overpeinzing.

Wat is religie?

Door de Stellingwerver kerkgemeenschap op woensdag 7 november 2018 09:00
  • ignore touch

    STW Wolvega: Predikant Paul Den Hollander Foto Piet Bosma © NDC mediagroep

mail pinterest

Vorige week presenteerde het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de resultaten van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. Hierbij werd gemeten hoe religieus Nederland is.

Voor het eerst lijkt een meerderheid van de Nederlandse bevolking ”niet religieus” te zijn: 49,3 versus 50,7 %. Het CBS koppelt kerkelijkheid, zoals de lidmaatschap van een kerkgenootschap, aan religiositeit. Ben je niet kerkelijk, dan ben je volgens hen ook niet religieus te noemen. Dit lijkt mij een grove onderschatting van wat er in ons land leeft.

Natuurlijk loopt de kerkgang al jaren terug, maar op allerlei andere manieren zoeken mensen naar verbinding en samenhang in een veranderende en uiteenvallende maatschappij. Ik zie deze nieuwe vormen als uitingen van religie. De kerkvader Augustinus  (hij leefde van 354 tot 430) voerde het woord ‘religie’ terug op het Latijnse woord ‘religare’, dat (samen)binden of verbinden betekent. Religie gaat zo om de samenhang tussen mensen.

Zo zoeken en vinden wij tegenwoordig verbondenheid door het delen van verdriet: met knuffels, bloemen en kaarsen kleden wij een rampplek aan. We verzamelen ons, in groten getale voor stille tochten. Dit gedenken en delen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Waar vroeger een gebedsdienst in een kerk gehouden werd, is er nu een spontane bijeenkomst, die niet in het kerkblad, maar via Facebook aangekondigd is. Het CBS heeft deze beweging niet gemeten.  

Zelf ervaar ik naast de verbondenheid met mijn kerkelijke gemeente, ook een herkenning met deze nieuwe uitingsvormen van religie. Ook de mensen die bijvoorbeeld van mening zijn dat “er iets moet zijn na de dood” of “dat er meer is tussen hemel en aarde”, hebben volgens mij een religieus bewustzijn. Ook dit valt buiten de telling van het CBS.

Deze minder traditionele verschijningsvormingen van religie verdienen het om meegewogen te worden in een dergelijk onderzoek. Ik heb een positiever beeld  van religie en de onderlinge samenhang in het Nederland van nu. Dit is mijn bijdrage aan het huidige debat. Ik ben benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt.

Paul den Hollander, Protestantse gemeente Ter Holten