abonneer nu
dossiers
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Anne Westerhof bezoekt kunstenaars in hun atelier om ze te portretteren....
Henk Vondeling gaat langs bij boeren in de Stellingwerven. De agrariërs...
Elke week tonen wij u een historische foto uit de regio. Insturen kan vi...
Overpeinzing.

De duif

Door de Stellingwerver kerkgemeenschap op woensdag 30 januari 2019 09:00
  • ignore touch

    STW Wolvega: Predikant Paul Den Hollander Foto Piet Bosma © NDC mediagroep

mail pinterest

Ode aan de kwetsbaarheid.

Duiven, wie kent ze niet? Een beetje onhandig komen ze op mij over; wanneer ze op een tak willen neerstrijken gaat dat met het nodige lawaai en geklapper van vleugels gepaard. Bij mijn weten is het de minst agressieve vogel die ik ken. Ze doen niemand  kwaad. Behalve toen één van hen in mijn net gekochte bakje patat poepte. Afgezien van dat schijten, hebben duiven een goed imago bij de mensen. Kwetsbaar zijn ze. Vorige week lag er een dode duif in mijn achtertuin, een roofvogel had hem te pakken gekregen, vakkundig opengemaakt en  het borstvlees eruit gegeten; een onplezierig gezicht.

Veel uitgehongerde ontdekkingsreizigers konden hun honger stillen met duiven omdat die makkelijk te vangen waren. De Dodo is ook een duif(achtige). Mede door de VOC nu uitgestorven. Toen in Amerika de trek naar het westen in volle gang was at men dagelijks ”passenger pigeons”; kolonisten konden er hun schietkunst op oefenen. Het was toen daar de meest voorkomende vogel, maar nu alleen nog in een museum te bewonderen. 

Boodschappers zijn de (post)duiven ook. In de eerste wereldoorlog werden ze veel gebruikt; er is zelfs, in Brussel, een monument voor hen opgericht.

De duif is het internationale symbool voor hen die vrede zoeken: de vredesduif. De duif staat voor het kwetsbare leven, voor de levensgeest, de adem van de ziel. Met Kerst zongen we van vrede op aarde; het beeldmerk daarbij is de duif. Tegenwoordig staat die ook voor ”het groene denken”, de zorg voor het milieu en de schepping. Verbondenheid met de aarde. In de bijbel komt de duif voor als bode van heil zoals na de zondvloed in het verhaal van Noach met zijn ark. Wanneer Jezus in de Jordaan gedoopt is, door Johannes, komt er een duif uit de hemel aangevlogen en klinkt een stem die, hoorbaar voor alle omstanders, zegt “Deze is mijn zoon de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar Hem”. Dat is hetzelfde welbehagen waar het in de kerstnacht over ging.  Hopelijk overleven de duiven de groeiende roofvogelpopulatie van de huidige tijden.

Paul den Hollander, Protestantse Gemeente Ter Holten