abonneer nu
dossiers
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Anne Westerhof bezoekt kunstenaars in hun atelier om ze te portretteren....
Henk Vondeling gaat langs bij boeren in de Stellingwerven. De agrariërs...
Elke week tonen wij u een historische foto uit de regio. Insturen kan vi...
NiekHoort

De krant verandert en wordt weer meer lokaal

Door Niek van der Oord op dinsdag 12 februari 2019 11:55
  • ignore touch

    Krant © Pixabay

  • ignore touch

    Krant © Pixabay

mail pinterest

‘Kennis voorwenden’ was één van de wijze lessen die ik als beginnend journalist ooit kreeg van mijn twee weken geleden overleden oud-collega Anne de Vries.

Als journalist kun je niet overal verstand van hebben. Tegenwoordig kun je dankzij Google over vrijwel alles het nodige aan de weet komen. Dat was begin jaren tachtig heel anders. ‘Nooit laten merken dat je er niks van weet; kennis voorwenden’, drukte Anne mij op het hart.

Mooie herinneringen kwamen boven

Bij zijn uitvaartplechtigheid kwamen via de diverse sprekers mooie herinneringen boven. Het lijkt een eeuw geleden dat we alle kopij op de typemachine moesten verwerken. De verhalen die de redactie typte, werden vervolgens door de mensen van de drukkerij opnieuw getypt en verder verwerkt.

De eerste computers op de redactie werden met argusogen bekeken, maar al snel bleek dat een enorme vooruitgang. Het was ook de tijd dat wekelijks tientallen lezers aan de balie kwamen om hun zelf geschreven kopij te brengen. Door de komst van email werd dat steeds minder. Tegenwoordig ontvangen we jaarlijks hooguit nog één of twee handgeschreven berichten.

Bijna iedereen las de krant

In de tijd dat Anne de Vries zijn verhalen maakte in Ooststellingwerf en wijlen Jan Krol dat deed in Weststellingwerf, las bijna iedereen de krant. Dat is tegenwoordig helaas niet meer zo. De komst van internet is daar voor een belangrijk deel debet aan. Waarom betalen voor een krant als veel nieuws toch gratis online verschijnt?

Gelukkig blijft de oudere generatie, waartoe ik zelf behoor, de papieren krant nog trouw. Maar de jeugd neemt geen abonnement meer.

Er komen weinig jeugdige abonnees bij

Elke betaalde krant ziet al jarenlang het abonneebestand teruglopen. Er komen weinig jeugdige abonnees bij, terwijl onze trouwste lezers op leeftijd zijn en overlijden. Vorig jaar bedankten er echter ook lezers omdat onze krant niet of slecht werd bezorgd. Of omdat ze niet tevreden waren over de redactionele inhoud. Vroeger was hij veel lezenswaardiger, hoorde ik dan.

Een lezersonderzoek onderstreepte die geluiden. We hebben een en ander ter harte genomen en zijn aan de slag gegaan om verbeteringen door te voeren. In de afgelopen maanden heeft de krant een flinke redactionele oppepper gekregen. Speciale pagina’s geven een inkijkje in het boerenleven in de Stellingwerven en ook kunstenaars worden paginagroot in hun atelier in het zonnetje gezet.

Nieuwe rubrieken worden gewaardeerd

Natuurlijk weet ik dat er veel boeren en kunstenaars zijn in de Stellingwerven, maar hun verhalen leveren ook voor mij veel dingen op die ik niet wist. Ook nieuw zijn de Stellingwerfse verhalen van Stella Werf. Uit de reacties blijkt dat u als abonnee de nieuwe rubrieken waardeert. En er staat veel meer op stapel.

Op zijn ziekbed heeft Anne de Vries de veranderingen gelukkig nog meegekregen. Het deed hem goed dat ‘zijn’ krant er veel aan doet om het de lezer weer naar de zin te maken.

Om de bezorging beter voor elkaar te krijgen verschijnen de abonnementenkrant vanaf maart op de vroege donderdagmorgen. De krant krijgt binnenkort ook een nieuw fris uiterlijk. De gratis editie van de krant komt straks op dinsdag bij zowel abonnees als niet-abonnees in de bus. 

Zoveel mogelijk lokaal nieuws

De gratis krant gaat veel nieuws uit de ons omringende gemeenten bevatten, terwijl de betaalde krant weer zoveel mogelijk lokaal wordt. Ook dat was een duidelijke wens uit het gehouden lezersonderzoek.

De gouden tijden van mannen als Anne de Vries en Jan Krol zullen voor de kranten in Oost- en Weststellingwerf niet terugkeren. Toch hoop ik van harte dat dankzij de doorgevoerde veranderingen onze abonnees nog jaren plezier beleven aan ‘hun’ krant.