abonneer nu
dossiers
Meike van Leuken interviewt muzikanten en bands uit de Stellingwerven. D...
Anne Westerhof bezoekt kunstenaars in hun atelier om ze te portretteren....
Elke week tonen wij u een historische foto uit de regio. Insturen kan vi...
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Overpeinzing.

Waarde

Door de Stellingwerver kerkgemeenschap op donderdag 14 maart 2019 19:14
  • ignore touch

    STW Urk: Dominee Reyer Pasterkamp Foto Piet Bosma © NDC mediagroep

mail pinterest

“Laat ieder mens in zijn of haar waarde”. Vaak is dit het einde van een gesprek of discussie. Het betekent meestal: “Iedereen mag leven en geloven zoals hij of zij dat wil“. Geen verder gesprek graag.

Maar klopt het wel? Ik ben het met bovenstaande opmerking helemaal niet eens: “ieder mens in zijn waarde” te laten.

Wel als het gaat om het met respect en begrip omgaan met de ander. Zijn of haar mening of visie serieus te nemen. Maar niet als slotopmerking. Einde discussie.

Heel vaak is het onbarmhartig om iemand “in zijn waarde“ achter te laten. We leven gelukkig in een maatschappij waar veel instellingen, stichtingen en verenigingen zijn, die tot doel hebben om mensen uit hun “huidige waarde” te halen. Waarom? Omdat de “waarde” van sommige (veel) mensen “mensonwaardig” is. En je laat een mens niet achter in zo’n onwaardige situatie, zelfs niet als hij of zij er zelf voor heeft gekozen.

Dat laatste is overigens wel moeilijk. De privacy van de westerse mens gaat tegenwoordig zover, dat je mensen, die dat niet willen, ook niet kunt of mag helpen. In een aantal gevallen een doorgeslagen recht op privacy. Met soms vreselijke gevolgen.

Waarde: Wat is de waarde van een mens? En wie bepaalt dat? En heeft er iemand iets te zeggen over mijn waarde?

Er is een Boek dat ons verhaalt over de waarde van een mens: De Bijbel. Dat Boek vertelt ons, dat God zelf ieder mens gemaakt heeft en dat Hij van ieder mens houdt. God kent aan ons leven onvoorstelbaar veel waarde toe. Hij wil niet dat het met ons mis gaat en Hij wil ons voor altijd in Zijn nabijheid. Een mensenleven heeft voor Hem zoveel waarde, dat Hij Zijn eigen zoon Jezus er voor opgaf!
“Niemand heeft meer liefde dan hij, die zijn leven geeft voor de ander”, zegt Jezus en Hij deed dat! Hij brengt een mens terug in de waarde waar hij/zij hoort: “Kind van God”.

Waardevast, nu en straks!

Reijer Pasterkamp, Evangelische Gemeente Maranatha Nijetrijne