abonneer nu
dossiers
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Anne Westerhof bezoekt kunstenaars in hun atelier om ze te portretteren....
Henk Vondeling gaat langs bij boeren in de Stellingwerven. De agrariërs...
Elke week tonen wij u een historische foto uit de regio. Insturen kan vi...
Kleine dorpen

Collectie Anton van der Lee aanwinst voor Stellingwerver archeologie

Geplaatst op woensdag 28 oktober 2009 15:33
mail

OLDEBERKOOP - In Den Bosch werd vorige week een belangrijke archeologie-collectie van Anton van der Lee overgedragen aan de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop. Van der Lee is een bekende heemkundige in Den Bosch en was ook voorzitter van een landelijke organisatie van amateur-archeologen APAN. Van der Lee is ook een begrip in de wereld van de Friese archeologie.

In 1965 kreeg hij van Bertha Popping, dochter van de bekende amateur-archeoloog, krantenuitgever en boekhandelaar Hendrik Jan Popping, alle boeken die zij nog van haar in 1950 overleden vader in eigendom had. Bertha Popping verhuisde met haar moeder naar Drunen, waar ze secretaresse werd op de Lips-fabriek. In 1979 kwam Schrieversronte-medewerker Pieter Jonker naar Drunen om het archief van H. J. Popping, maar ook dat van zijn vader Jan Hendriks Popping, terug te brengen naar de streek waar het archief was opgebouwd. Ook Bertha Popping vond het de hoogste tijd dat de collectie terug ging naar Oosterwolde. Drs. Evert van Ginkel en drs. Sake Jager schreven in 2005 het boek 'Archeologie van de Stellingwerven'. Daarin wordt ook een hoofdstuk gewijd aan het leven en werk van H. J. Popping. Met de auteurs werd afgesproken dat de hele collectie bronnenmateriaal van dat boek zou worden overgebracht naar het kenniscentrum van de Schrieversronte. Voor de samenstelling van het boek maakten de auteurs ook gebruik van de Popping-collectie. Bij de beschrijving vorig jaar van de collectie bronnenmateriaal vond Pieter Jonker een aantekening van Sake Jager dat Van der Lee in Den Bosch mogelijk het overgebleven gedeelte van de boekerij van Popping in eigendom had. Er kwam een briefwisseling op gang tussen Van der Lee en de Schrieversronte. Dat heeft nu geresulteerd in het schenken van deze bijzondere bibliotheek aan de Schrieversronte. Die ligt nu in het gebouw in Oldeberkoop op de planken in de kluis en kan door iedereen die daar belangstelling voor heeft worden bestudeerd. De collectie wordt niet uitgeleend en wordt binnenkort op de website van de Schrieversronte beschreven. Zo kan iedereen op voorhand zien welke publicaties er in Oldeberkoop zijn. Naast de collectie van Popping en het bronnenmateriaal van 'Archeologie van de Stellingwerven' was in het kenniscentrum van de Schrieversronte al wat algemene literatuur op het terrein van de archeologie. Pieter Jonker: 'Mar mit de kollektie Anton van der Lee d'r bi'j begint et echt interessaant te wodden. Alle boeken en publikaosies hebben et ex libris van H. J. Popping, daoromme is et ok 100% zeker dat et uut de Popping-biebeltheek komt. De kollektie is hiel goed beheerd en beweerd en is in een uutzunderlik goeie staot. Alles is prachtig inbunnen.' Jonker vindt het geweldig dat Anton van der Lee deze schenking heeft gedaan. Alleen al het topstok van de collectie is door een deskundig antiquariaat getaxeerd op 3.000 euro. Dat is het driedielige standaardwerk van dr. A. E. van Giffen 'De Hunebedden in Nederland' (1925-1927). Door zijn schenking zorgt Van der Lee er voor dat het archief en de bilbiotheek van Popping na zestig jaar weer een geheel zijn. 'Dat vien ik echt hiel biezunder', zegt Jonker. 'Ik hope dat et kenniscentrum van de Schrieversronte in de toekomst nog vaeker schinkings krigt op et terrein van de archeologie. Belangriek is dat meensken mit belangstelling naor Berkoop kommen om et materiaol te bestuderen.' Van der Lee heeft er overigens ook voor gezorgd dat veel studiemateriaal van amateur-archeoloog Piet Houtsma uit Waskemeer naar het Fries Museum is gegaan. Na een telefonische afspraak is de collectie Anton van der Lee in Oldeberkoop bij de Stellingwarver Schrieversronte te bekijken.

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Stellingwerf' toe als contact in uw telefoon, 06-3068 9713, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.