abonneer nu
Dossiers
tip de redactie
Tip de redactie
Heeft u een goede tip voor de redactie, of heeft u een nieuwswaardige of gewoon mooie foto gemaakt? Laat het ons dan weten. Let op! Dit is bedoeld voor tips. Persberichten kunt u sturen naar bureauredactie@boom.nl
Tip de redactie
Upload een foto
Prikkedam

Er is de laatste tijd weer veel te doen om de Prikkedam. Het circuit is eigenlijk niet weg te denken uit Makkinga, al denkt niet iedereen er zo over.

dossiers
Dossier artikelen
ignore touch
07-03-2019 om 18:03
Makkinga – De motorsportvereniging De Prikkedam is door de Raad van State op alle punten in het ongelijk gesteld in een beroepsprocedure tegen de opgelegde dwangsommen door de gemeente...
ignore touch
07-03-2019 om 12:34
Makkinga - De Commissie m.e.r. heeft het geluidonderzoek voor het bestemmingsplan van motorcrossterrein De Prikkedam bij Makkinga beoordeeld.
ignore touch
16-01-2019 om 11:49
Makkinga - Motorsportvereniging De Prikkedam wil door middel van het zogenoemde ‘trial en error’ onderzoeken waardoor de geluidspieken op het motorcrossterrein in Makkinga worden veroorzaakt.
ignore touch
18-12-2018 om 21:01
Oosterwolde – Wethouder Marcel Bos krijgt van de raad van Ooststellingwerf een jaar de tijd om een bestemmingsplan vast te stellen voor het circuit de Prikkedam in Makkinga.
ignore touch
02-10-2018 om 20:45
Oosterwolde / Makkinga - De raadsfractie van D66 in Ooststellingwerf heeft dinsdagavond in een commissievergadering kritische vragen gesteld over de extra geraamde kosten voor een nieuw...
ignore touch
25-07-2018 om 15:29
Makkinga - De Motorsportvereniging (MSV) in Makkinga wil niet aan een opgelegde dwangsom voldoen.
ignore touch
16-01-2018 om 22:04
Makkinga - De familie Van Rossem in Makkinga heeft bij de politie aangifte gedaan wegens ‘een zeer ernstige doodsbedreiging’ vorige week.
ignore touch
12-01-2018 om 11:17
Makkinga - Op 3 december 2016 heeft de motorclub in Makkinga zonder vergunning een geluidsscherm geplaatst op de bestaande geluidswal direct langs circuit Prikkedam.
ignore touch
20-12-2017 om 11:49
Makkinga - De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft dinsdagavond met grote tegenzin voor de derde keer een voorbereidingsbesluit genomen over motorcircuit de Prikkedam in Makkinga.
ignore touch
07-12-2017 om 15:29
Makkinga - De gemeenteraad in Ooststellingwerf neemt deze maand voor de derde keer een voorbereidingsbesluit over het gebied van motorsportcircuit De Prikkedam in Makkinga.
ignore touch
20-04-2017 om 13:03
Makkinga - De Commissie m.e.r. adviseert om het onderzoek naar de milieueffecten van het motorcrossterrein Prikkedam gefaseerd uit te voeren. Eerst moet worden verkend welke activiteiten binnen de...
ignore touch
08-02-2017 om 17:37
Makkinga - De gemeente staat een al geplaatst geluidsscherm op crosscircuit Prikkedam in Makkinga toe. Wel moet de motorsportvereniging een vergunning voor het scherm aanvragen.
ignore touch
20-12-2016 om 20:49
Oosterwolde - Een nieuw goed doortimmert bestemmingsplan voor het gebied de Prikkedam in Makkinga moet rekening houden met zowel de belangen van omwonenden als de motorclub.
ignore touch
16-11-2016 om 16:14
Makkinga - De gemeente legt Motorclub Ooststellingwerf (MCO) een dwangsom op vanwege overtreding van de geluidsvoorschriften op circuit Prikkedam in Makkinga.
ignore touch
22-09-2016 om 10:04
Makkinga - De Raad van State heeft een beroep dat de familie Van Rossem indiende tegen een besluit van de gemeente over crosscircuit Prikkedam gegrond verklaard.
ignore touch
20-09-2016 om 12:33
Makkinga - 'Dat een beheersverordening door de rechtbank en nu ook door de Raad van State onverbindend wordt verklaard, is een unicum in Nederland. Deze twijfelachtige eer valt de gemeente...
ignore touch
16-09-2016 om 12:55
Makkinga - De gemeente Ooststellingwerf hoeft niet handhavend op te treden tegen het gebruik van motorcrossterrein Prikkedam in Makkinga. Dit oordeelt de Raad van State.
ignore touch
10-08-2016 om 13:16
Makkinga – Er hangt MCO Prikkedam een dwangsom van enkele duizenden euro’s boven het hoofd. Tijdens trainingen op het Prikkedamcircuit is het maximaal toegestane geluidsniveau overschreden.
ignore touch
26-11-2015 om 18:52
Makkinga - De gemeente heeft de familie Van Rossem gedeeltelijk in het gelijk gesteld wat betreft de bezwaren van de familie tegen crosscircuit Prikkedam in Makkinga.
ignore touch
26-11-2015 om 08:06
Makkinga - Voor het terrein van circuit Prikkedam in Makkinga wordt door de gemeente een nieuw bestemmingsplan voorbereid.
ignore touch
20-11-2015 om 20:11
Makkinga - Om tot een goede planologische regeling te komen voor motorcrosscircuit Prikkedam in Makkinga, heeft de gemeente een nieuw team samengesteld. Dit team is al met het dossier aan de slag...
ignore touch
03-09-2015 om 12:26
Makkinga - Er moet een nieuw bestemmingsplan komen voor crosscircuit Prikkedam in Makkinga. Dat vinden de fracties in de gemeenteraad van Ooststellingwerf.
ignore touch
28-08-2015 om 11:35
Makkinga - Het gemeentebestuur van Ooststellingwerf houdt voet bij stuk als het gaat om circuit Prikkedam in Makkinga. Het afwijzingsbesluit op het bezwaar van de familie Van Rossem blijft...
ignore touch
19-08-2015 om 09:30
Makkinga - Circuit De Prikkedam in Makkinga is en blijft nog even een hoofdpijndossier voor de gemeente Ooststellingwerf. Het college van B en W moet zijn 'huiswerk' overdoen, zo oordeelde de...
ignore touch
16-08-2015 om 12:50
Makkinga - De optocht die de initiatiefnemers van de Facebookpagina 'Prikkedam Makkinga moet blijven' zondagmorgen organiseerden, bracht veel volk op de been. De tocht verliep rustig en in een...
ignore touch
13-08-2015 om 08:00
Makkinga - Er is de laatste tijd weer veel te doen om de Prikkedam. Feit is dat het terrein van de Motorclub Ooststellingwerf (MCO) een roemrijke historie heeft.
ignore touch
11-08-2015 om 13:02
Makkinga - De Facebookgroep 'Prikkedam Makkinga moet blijven' heeft voor zondag 16 augustus een optocht naar het crosscircuit aangekondigd.
ignore touch
28-07-2015 om 14:45
Makkinga - De gemeente Ooststellingwerf gaat bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank met betrekking tot het motorcrossterrein Prikkedam. Ook is een verzoek gedaan...
ignore touch
22-07-2015 om 07:31
Makkinga - 'Het gaat om niets. Het is geklooi.' Tseard Boonstra, voorzitter van MCO Prikkedam, is het juridische steekspel rondom de status van het motorcrossterrein in Makkinga meer dan zat.